PKP – Centrum Produkcji Reklamowej

PKP

oznakowanie wewnętrzne

Aktualizacja nośników informacyjnych na dworcu Wrocław Główny – produkcja i montaż tablic z płyty kompozytowej oraz
wymiana lica w kasetonach podświetlanych.