Centrum Produkcji Reklamowej S.A.

ul. Fabryczna 19
53-609 Wrocław
NIP: 894-281-98-10
KRS 0000401066
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 219 000 zł
Kapitał wpłacony: 219 000 zł

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Ania Jareniowska
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 71 354 69 13
m. +48 608 686 255
ania@cpr.pl

Edyta Michalak
Kierownik Działu Obsługi Klienta
Project Manager
tel. +48 71 354 69 15
m. +48 609 025 678
edyta.michalak@cpr.pl

DZIAŁ HANDLOWY

Justyna Grocholska
Wiceprezes Zarządu
tel. +48 71 354 69 14
m. +48 609 025 660
justyna@cpr.pl

MAPA
see
News

test