Pylony informacyjne dla grupy ERBUD

Wykonaliśmy oznakowanie dla nowej inwestycji grupy Erbud. Zrealizowaliśmy dwa pylony z logotypami firm, które będą mieścić się w tym nowym budynku. Pylon zewnętrzny miał wysokość niemal 6 metrów. Natomiast pylon wewnętrzny, zamontowany przy ścianie budynku mierzył około 4 metrów.

see
News

test