Oznakowanie wewnętrzne salonu sprzedaży

Elementy oznakowania salonu sprzedaży zrealizowane dla marki Elbrus. Realizacja obejmowała przygotowanie panelu za kasami z logotypem oraz kasetonów nad wejście do salonu.

see
News

test