Oznakowanie stacji kontroli pojazdów

Podświetlany otok z kompozytu, kasetony, tablice.

see
News

test