Oznakowanie salonu sprzedaży Hebe

Zewnętrzne oznakowanie salonu sprzedaży marki Hebe należącej do spółki Jeronimo Martins. Wykonaliśmy świetlny kaseton nad wejście główne oraz trójstronny kaseton na zewnętrzny pylon informacyjny. Główny, świetlny kaseton zrealizowany został z frontem z elastycznego lica. Modele na pylon to szyldy wykonane z płyty kompozytowej. Całość zrealizowana w kompleksowym projekcie od audytu techniczno-pomiarowego po montaż na miejscu.

see
News

test