Litery blokowe - rebranding

Zjawisko rebrandingu ma dwa oblicza: aktywne i reaktywne. Rozróżnienie to wiążę się z przyczyną ich dokonywania. Rebranding aktywny, wynika z chęci zmiany wizerunku marki. Drugi powód jest pochodną zachodzących zmian własności brandu, najczęściej w wyniku przejęcia lub fuzji, które w naturalny sposób wymuszają zmiany. Spółka należąca do Grupy Idea Banka - Idea Leasing - przejęła pod koniec 2014 r  VB Leasing Polska S.A. W związku z tym placówka musiała dokonać rebrandingu. W ramach tego procesu przygotowaliśmy ponad szesnastometrowe litery blokowe do oznakowania placówki. Montaż odbył się na budynku o wysokości 50 metrów. Przygotowane zostały dwa napisy, na wschodnią i zachodnią ścianę budynku. Wielkość każdej z litery napisu przekracza dwa metry. Każda z liter podświetlona jest ledowo. Niebieska część logotypu podświetlona została niebieskimi ledami dla uzyskania odpowiedniego koloru światła.

see
News

test