Kaseton świetlny i elementy oznakowania dla DPIN

We Wrocławiu powstała instytucja łącząca biznes z nauką. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki ma zbliżać i ułatwiać relacje przedsiębiorców z naukowcami. Taka relacja jest bardzo istotna dla wszelkiego postępu technologicznego i rozwoju społecznego. Jednocześnie instyt ma na celu propagowanie i komercjalizację prac badawczo-rozwojowych. Siedziba DPIN została oznakowana przy naszym wsparciu. Dla tej istytucji wykonaliśmy świetlne kasetony zewnętrzne z logotypem, oznakowanie wewnętrzne oraz wewnętrzny panel informacyjny. Z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki mieliśmy także okazję współpracować już wcześniej przy okazji organizacji konferencji naukowych produkując obrandowanie.

see
News

test