Advertising Production Center JSC

Advertising Production Center JSC
ul. Fabryczna 19
53-609 Wrocław
NIP: 894-281-98-10
KRS 0000401066
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 219 000 zł
Kapitał wpłacony: 219 000 zł


Customer service department


Anna Jareniowska
Vice-chairman
tel. +48 71 354 69 13
m. +48 608 686 255
ania@cpr.pl

Edyta Michalak
Customer Service Manager
Project Manager
tel. +48 71 354 69 15
m. +48 609 025 678
edyta.michalak@cpr.pl
 
Patrycja Ficek
Project Manager
tel. +48 71 354 69 24
m. +48 609 024 166
patrycja.ficek@cpr.pl
 


commercial department


Justyna Grocholska
Vice-chairman
tel. +48 71 354 69 14
m. +48 609 025 660
justyna@cpr.pl

MAPA
see
Artisic painted wood

Complementary labeling for Afrykarium. Prepared in the same style like…

Copyright 2012 cpr.pl